Описание

Colour:light, light amber, amber Purity:99% Moisture:6% max Packing:10 kg boxes ( vacuum packing is possible)

Продукты питания - импорт-экспорт
  • Walnut kernels